tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL ZJAZD 2024 Informacje ogólne dotyczące Zjazdu 2024

Informacje ogólne dotyczące Zjazdu 2024

Szczecin, dnia 06 marca 2024 r.

 

Szanowni Państwo

Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy

OIL w Szczecinie IX kadencji 

 

ZAWIADOMIENIE O SPRAWOZDAWCZO – BUDŻETOWYM OKRĘGOWYM ZJEŹDZIE LEKARZY

 

Uprzejmie zawiadamiamy, iż w dniu 23 marca 2024 r. o godz. 10.00 w Hotelu Marriott w Szczecinie, pl. Brama Portowa 2 odbędzie się Sprawozdawczo – Budżetowy Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. Jednocześnie informujemy, że materiały
na Zjazd dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej OIL w Szczecinie www.oil.szczecin.pl w zakładce ZJAZD 2024.

W celu usprawnienia przebiegu zjazdu, w przypadku przyjęcia przez Zjazd zaproponowanego regulaminu, głosowania przeprowadzone zostaną za pomocą systemu elektronicznego.

Chęci otrzymania materiałów w wersji papierowej prosimy zgłaszać do dnia 15.03.2024 r. w biurze OIL tel. 91 486 4772.

Przypominamy, iż obecność na Zjeździe jest obowiązkiem każdego Delegata (art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 02.12.2009 r. o izbach lekarskich). Delegatów, którzy z ważnych powodów nie będą mogli uczestniczyć w OZL prosimy o zgłaszanie nieobecności telefonicznie w biurze OIL 91 486 4772 lub mailowo na adres dyrektor@oil.szczecin.pl do dnia 18 marca 2024 r.

Niniejsze zawiadomienie jest podstawą do uzyskania zwolnienia z pracy w dniu obrad (art. 10 ust.1 ustawy z dnia 02.12.2009 r. o izbach lekarskich).

 

 

 

 Z wyrazami szacunku


 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie

 

lek. Aleksander Matysiak

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie

 

dr n. med. Michał Bulsa