tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Staż podypl Kursy w ramach stażu podyplomowego 2023/2024 - LEKARZE

Kursy w ramach stażu podyplomowego 2023/2024 - LEKARZE

Poniżej wykaz obowiązkowych szkoleń dla lekarzy stażystów z podziałem na jednostkę stażową/grupę.

 


TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA


ORZECZNICTWO LEKARSKIE


PRAWO MEDYCZNE


BIOETYKA


 PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV, DIAGNOSTYKA I LECZENIE AIDS (terminy wkrótce)


KOMUNIKACJA Z PACJENTEM I ZESPOŁEM TERAPEUTYCZNYM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

PROFILAKTYKA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH


ZDROWIE PUBLICZNE


SZKOLENIE Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ONKOLOGICZNEJ ORAZ LECZENIA BÓLU (terminy wkrótce)