tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Konferencje, kursy, szkolenia Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe

 Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty 27.10.2020r. - PREZENTACJA
 


Nagranie seminarium internetowego z prof. dr. hab. n. med. Miłoszem Parczewskim
„6 miesięcy z COVID-19. Co dziś wiemy o diagnostyce SARS-CoV-2?”.

     


SZKOLENIA DOTYCZĄCE  E-RECEPT, E-SKIEROWAŃ ORAZ  INTERNETOWEGO KONTA  PACJENTA (IKP), 18.11.2019r., 03.12.2019r., 04.12.2019r. - MATERIAŁY- PREZENTACJA


SZKOLENIE E-RECEPTY - dedykowane lekarzom i lekarzom dentystom po 60r. -  MATERIAŁY


Konferencja naukowo-szkoleniowa ,,Wieczorynka" 05.10.2019r. - MATERIAŁY