tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Konferencje, kursy, szkolenia Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe


SZKOLENIE E-RECEPTY - dedykowane lekarzom i lekarzom dentystom po 60r. -  MATERIAŁY


Konferencja naukowo-szkoleniowa ,,Wieczorynka" 05.10.2019r. - MATERIAŁY