tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Duplikat prawa wykonywania zawodu

Duplikat prawa wykonywania zawodu

W celu uzyskania duplikatu Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza / Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty należy:

  1. Złożyć wniosek o wydanie duplikatu dokumentu Prawa (pobierz wniosek).
  2. Uiścić opłatę w wysokości 50 zł. Wpłaty można dokonać w siedzibie OIL lub poprzez przelew na konto bankowe: 56 1240 3813 1111 0000 4375 7699 (PEKAO S.A.).
  3. Wraz z wnioskiem dostarczyć jedno zdjęcie legitymacyjne (wym. ok. 3,5 / 4cm).
  4. Złożony wniosek zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej / Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.