tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL POMOC DLA UKRAINY Karta wywiadu lekarskiego i słownik polsko - ukraiński

Karta wywiadu lekarskiego i słownik polsko - ukraiński

W obliczu napływu dużej liczby uchodźców z Ukrainy, Naczelna Izba Lekarska chce pomóc lekarzom i lekarzom dentystom w komunikacji z pacjentami cudzoziemcami. Poniżej znajdą Państwo słownik i kartę wywiadu lekarskiego w języku ukraińskim, dedykowane wszystkim, którzy spotykają się w swojej pracy z obcojęzycznymi pacjentami, czyli w szczególności osobom pracującym na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz w podmiotach leczniczych położonych blisko granicy. Materiały przygotowała dr n. med. Małgorzata Popławska wraz z zespołem.

W słowniku znajdują się zwroty i słowa najczęściej używane w komunikacji lekarza z pacjentem.

Dodatkowo, w uzupełnieniu, we współpracy z firmą Pharmindex, został opracowany słowniczek polsko-ukraiński dotyczący leków i ich dawkowania.

Karta wywiadu lekarskiego w j. ukraińskim

Zwroty i słowa najczęściej używane z kontakcie lekarza z pacjentem w j. ukraińskim

Słowniczek polsko-ukraiński dotyczący leków i ich dawkowania