tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Aktualności ogłoszenie o pracę w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie

ogłoszenie o pracę w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie

dodano 6 lutego 2024

 

poszukujemy kandydata na stanowisko 
Inspektora ds. administracyjnych – 1 etat

 

Osoba na tym stanowisku m. in :

1. Obsługuje sekretariat:

 • Bieżąca obsługa sekretariatu wynikająca z zadań OIL w Szczecinie.
 • Prowadzenie kalendarza spotkań Prezesa ORL oraz Dyrektora biura OIL w Szczecinie.
 • Przygotowywanie zaproszeń na spotkania organizowane i zwoływane przez Prezesa ORL w Szczecinie.
 • Prowadzenie rejestru delegacji.
 • Przygotowywanie pism i odpowiedzi w zakresie działalności Prezesa OIL w Szczecinie.

2. Prowadzi ewidencję składek członkowskich:

 • Wprowadzanie do systemu wpłat z tytułu składek członkowskich na podstawie wyciągów bankowych oraz przesyłanych miesięcznych zestawień.
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji i monitów dot. zaległości składkowych.

3. Obsługuje Kapitułę Honorowych Członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, Komisję Etyki, Komisję Socjalną, Komisję Historyczną, komisje zajmujące się zawieszeniem prawa wykonywania zawodu.

 

Potrzebne Ci będą (wymagania niezbędne):

 • wykształcenie wyższe (najchętniej administracyjne, ekonomiczne, z zakresu zarządzania), 
 • znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania izb lekarskich, 
 • umiejętność redagowania pism urzędowych, 
 • umiejętność pracy w zespole, 
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy, systematyczność, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, 
 • inicjatywa w działaniu, 
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych, 
 • dyspozycyjność, 
 • kreatywność.

 

 • terminowo wypłacane wynagrodzenie, 
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

 • charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, 
 • większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami, stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym w budynku Izby.

 

Twoja aplikacja musi zawierać:

 • CV i list motywacyjny, 
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, 
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik nr 1).


Aplikuj do: 29 lutego 2024 r. 

Dokumenty dostarcz do siedziby Izby osobiście lub wyślij na adres: 
Okręgowa Izba Lekarska ul. Wieniawskiego 23, 71 - 130 Szczecin
z dopiskiem: "oferta zatrudnienia"


ETAP 1 – Złożenie oferty przez kandydata

ETAP 2 – Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu, kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.

ETAP 3 – Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem, dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie. 

ETAP 4 – rozmowa kwalifikacyjna. 

ETAP 5 – Finalna decyzja i informacja zwrotna, kontakt telefoniczny z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia.

 

Nasza instytucja jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Przetwarzanie danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 23, 71-130 Szczecin, tel. kontaktowy: 91 487 49 36 (centrala); 
e-mail:biuro@oil.szczecin.pl. 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie www.oil.szczecin.pl w zakładce zasady przetwarzania danych osobowych

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (załącznik nr 1)

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

 

 

« wróć do listy wszystkich aktualności