tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Aktualności Wytyczne dla udzielania świadczeń telemedycznych

Wytyczne dla udzielania świadczeń telemedycznych

dodano 13 sierpnia 2020

Po wprowadzeniu powszechności świadczeń telemedycznych pojawiło się wiele wątpliwości co do etycznych aspektów ich stosowania, bezpieczeństwa prawnego i technicznych możliwości świadczeniodawców i pacjentów.

Zespół ds. telemedycyny Naczelnej Rady Lekarskiej we współpracy z członkami Telemedycznej Grupy Roboczej przygotował wytyczne, które składają się z trzech dokumentów:

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia wytycznych dla udzielania świadczeń telemedycznych wraz z rekomendacją ich stosowania przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach wykonywanego zawodu. (UCHWAŁA)

Ponadto, Prezydium NRL przekazując ww. dorobek, zaapelowało do Ministra Zdrowia o podjęcie prac zmierzających do wprowadzenia wypracowanych przez samorząd lekarski wytycznych, jako obowiązującego standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej. (APEL)

« wróć do listy wszystkich aktualności