tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL ZJAZD 2023 Materiały na Zjazd

Materiały na Zjazd

 

Materiały na Zjazd (wersja do wydruku)

 

1. Zawiadomienie o zjeździe

2. Okręgowy Zjazd Lekarzy 18.03.2023 Program

3. Okręgowy Zjazd Lekarzy 18.03.2023 Projekty uchwał

4. Regulamin obrad OZL 18.03.2023 r.

5. Instrukcja głosowania elektronicznego OZL 18.03.2023 r.

6. Sprawodzanie Okręgowej Rady Lekarskiej za 2022 r.

7. Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 r.

9. Budżet 2022 - wykonanie

10. Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za 2022 r.

11. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego za 2022 r.

12. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Wyborczej za 2022 r.

13. Budżet 2023 - projekt

14. Regulamin organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie - tekst jednolity

15. Sprawozdanie z działalności Komisji Socjalnej za 2022 r.

16. Sprawozdanie z działalności biuletynu Vox Medici za 2022 r.

17. Sprawozdanie z działalności Koła Seniora za 2022 r.

18. Sprawozdanie z działalności Komisji Bioetycznej za 2022 r.

19. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego za 2022 r.

20. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Lekarzy praktykujących za granicą za 2022 r.

21. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu za 2022 r.

22. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rejestracji Praktyk Prywatnych za 2022 r.

23. Sprawozdanie z działalności Komisji Etyki Lekarskiej za 2022 r.

24. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowej za 2022 r.

25. Sprawozdanie z działalności Komisji Histroycznej za 2022 r.

26. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji za 2022 r.

27. Sprawozdanie z działalności Komisji Młodego Lekarza za 2022 r.

28. Sprawozdanie z działalności Komisji Stomatologicznej za 2022 r.

29. Sprawozdanie z działalności Mediatora za 2022 r.

30. Sprawozdanie z działalnosci Komisji ds. Nieprawidłowości za 2022 r.