tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy Oświadczenie dot. aktualizacji danych kontaktowych zamieszczanych w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

Oświadczenie dot. aktualizacji danych kontaktowych zamieszczanych w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

Oświadczenie dotyczące aktualizacji danych kontaktowych zamieszczanych w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie