tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Okręgowa Rada Lekarska
Skład Rady VIII kadencja

Skład Rady VIII kadencja

Prezes - dr n. med. Magda Wiśniewska

Członkowie Rady:

 1. Michał Bielewicz (lek.) - Z-ca Sekretarza
 2. Michał Bulsa (lek.)
 3. Aneta Cymbaluk – Płoska (lek.)
 4. Sławomir Cyprys (lek.)
 5. Grzegorz Czajkowski (lek.) - Sekretarz
 6. Zenon Czajkowski (lek.)
 7. Karolina Dudka (lek. dent.)
 8. Wiesława Fabian (lek.)
 9. Maciej Górski (lek. dent.) - Skarbnik
 10. Adam Kozłowski (lek. dent.)
 11. Wiesław Kupiński (lek.) - Wiceprezes
 12. Magdalena Mączka (lek.)
 13. Mariusz Pietrzak (lek.)
 14. Karol Ptak (lek.)
 15. Krzysztof Rękawek (lek.) - Wiceprezes
 16. Maciej Romanowski (lek.)
 17. Agnieszka Ruchała – Tyszler (lek. dent.)
 18. Rafał Rzepka (lek.)
 19. Franciszka Siadkowska (lek.)
 20. Krzysztof Sommerfeld (lek.)
 21. Tadeusz Sulikowski (lek.)
 22. Iwona Szydłowska (lek.)
 23. Małgorzata Szydłowska (lek. dent.)
 24. Monika Szymańska (lek.)
 25. Jerzy Szymczak (lek. dent.)
 26. Łukasz Tyszler (lek. dent.) - Wiceprezes
 27. Beata Urbańska (lek. dent.)
 28. Jerzy Wiatrow (lek.)
 29. Mariusz Zarzycki (lek.)
 30. Marleta Zienkiewicz (lek.).