tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Okręgowa Rada Lekarska
Prezydium Rady VIII kadencja

Prezydium Rady VIII kadencja

Zgodnie z art. 26 ustawy o izbach lekarskich skład prezydium okręgowej rady lekarskiej stanowią prezes oraz wybrani przez radę spośród jej członków wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie prezydium. Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady, z wyłączeniem zadań określonych w art. 5 pkt 4 i 6 oraz w art. 25 pkt 6 i 9.

           Skład Prezydium ORL w Szczecinie VIII kadencji:

dr n. med. Magda Wiśniewska - Prezes ORL

lek. Wiesław Kupiński - Wiceprezes ORL
dr n. med. Krzysztof Rękawek - Wiceprezes ORL
dr n. med. Łukasz Tyszler - Wiceprezes ORL

dr n. med. Grzegorz Czajkowski - Sekretarz ORL
dr n. med. Michał Bielewicz - Zastępca Sekretarza ORL

dr n. med. Maciej Górski - Skarbnik ORL

Członkowie Prezydium:
dr n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska
lek. Sławomir Cyprys
dr n. med. Mariusz Pietrzak
dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Sulikowski
dr n. med. Mariusz Zarzycki