tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Staż podyplomowy Terminy obowiązkowych szkoleń dla LEKARZY stażystów 2022/2023

Terminy obowiązkowych szkoleń dla LEKARZY stażystów 2022/2023

 

Poniżej wykaz obowiązkowych szkoleń dla lekarzy stażystów z podziałem na jednostkę stażową.

Linki do platformy edukacyjnej  zostaną do Państwa przesłane przed każdym szkoleniem na adres e-mail wskazany w „Oświadczeniu zgody - lekarz stażysta- e-learning”.

 


TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA


ORZECZNICTWO LEKARSKIE


Kurs podsumowujący zagadnienia ujęte w programie z zakresu medycyny ratunkowej
(dla wszystkich lekarzy stażystów rozpoczynających staż przed 1 marca 2023 r. )


PRAWO MEDYCZNE


BIOETYKA


 PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV, DIAGNOSTYKA I LECZENIE AIDS


 

 

DODATKOWE KURSY DLA LEKARZY
ROZPOCZYNAJĄCYCH STAŻ OD 01.03.2023 r. DO 01.09.2023 r.

wszystkie jednostki stażowe

 

KOMUNIKACJA Z PACJENTEM I ZESPOŁEM TERAPEUTYCZNYM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

(3 dni) 16-18.10.2023 r. 

 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, ul. Wieniawskiego 23, sala III i IV, II piętro.
 • Szkolenie zaczyna się o godz. 9.00
 • Organizatorem szkolenia jest Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
 • W sprawach organizacyjnych można się kontaktować pod adresem e-mail: szkolenia@oil.szczecin.pl
 • Szczegóły dotyczące przebiegu szkolenia oraz sprawdzianu zostaną Państwu przekazane w pierwszym dniu szkolenia.

PROFILAKTYKA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

10.10.2023 r.

 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, ul. Wieniawskiego 23, sala III i IV, II piętro.
 • Szkolenie zaczyna się o godz. 9.00
 • Organizatorem szkolenia jest Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
 • W sprawach organizacyjnych można się kontaktować pod adresem e-mail: szkolenia@oil.szczecin.pl
 • Szczegóły dotyczące przebiegu szkolenia oraz sprawdzianu zostaną Państwu przekazane w dniu szkolenia.

ZDROWIE PUBLICZNE

(3 dni) 04-06.10.2023 r.

 • Szkolenia będą się odbywały w trybie on-line. Link do szkolenia zostanie przesłany na wskazany przez Państwa adres e-mail 7 dni przed szkoleniem.
 • Szkolenie zaczyna się o godz. 9.00
 • Organizatorem szkolenia jest Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie w partnerstwie z Szczecińskim Centrum Zdrowia
 • W sprawach organizacyjnych można się kontaktować pod adresem e-mail: centrumszkolen.scz@gmail.com
 • Szczegóły dotyczące przebiegu szkolenia oraz sprawdzianu zostaną Państwu przekazane w pierwszym dniu szkolenia.