tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Sport, kultura i rekreacja Wydarzenia organizowane przez inne podmioty
XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Prozatorski "Puls Słowa" dla lekarzy i lekarzy dentystów

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Prozatorski "Puls Słowa" dla lekarzy i lekarzy dentystów