tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Sport, kultura i rekreacja Rejs promem Szwedzkim wybrzeżem w kierunku Oslo - 03.07 -07.07. 2019r. - BRAK MIEJSC

Rejs promem Szwedzkim wybrzeżem w kierunku Oslo - 03.07 -07.07. 2019r. - BRAK MIEJSC

Zapraszamy na wspólny wyjazd integracyjny Szwedzkim wybrzeżem w kierunku Oslo

 

Oferta skierowana jest do lekarzy i lekarzy dentystów z całej Polski
z pierwszeństwem dla członków OIL w Szczecinie.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

 


 

Szczegółowe informacje - lek. dent. Halina Teodorczyk tel.: 517 905 224

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: baranowska@oil.szczecin.pl  

W treści zgłoszenia proszę podać:

- Imię i Nazwisko (uczestnika/ów)
- Numer PWZ (uczestnika/ów),(jeżeli jest Pan/i lekarzem/ lekarzem dentystą ),
- Członek OIL w ....... (podać nazwę OIL jeżeli jest Pan/i lekarzem/ lekarzem dentystą)
- Datę urodzenia (uczestnika/ów)
- każda ze zgłoszonych osób proszona jest o wypełnienie i załączenie:

  • Oświadczenie/zgoda uczestnika na przetwarzanie danych  ( warunek konieczny do przyjęcia zgłoszenia ! ) DRUK
    i/lub
  • Oświadczenie/zgoda przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych ( dot. osób małoletnich) DRUK
     

W przypadku wpisania na listę uczestników zgłaszający otrzyma mailowe potwierdzenie

BRAK MIEJSC !

Koszt 1830 zł/ os. - pokój/kabiny 2os.

Wpłaty należy dokonać na konto OIL w Szczecinie w terminie do 31.05.2019r.
98 1050 1559 1000 0022 1716 8034 dopisek "Norwegia 2019"

 

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie  wyłącznie pośredniczy w organizacji wyjazdu.
Wszelkie koszty wycieczki w całości pokrywa uczestnik.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia

Uczestnicy Imprezy podlegają ubezpieczeniu grupowemu – Wariant Standard, Opcja MINI. Warunki ubezpieczenia dostępne na https://tueuropa.pl/warunki-ubezpieczen.htm

Ubezpieczycielem jest TU Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-416 Wrocław, ul. Gwiaździsta 62. Szczegółowe warunki ubezpieczenia uczestników regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Travel World” TU Europa S.A.

Cena wyjazdu obejmuje ubezpieczenie Uczestników Imprezy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), kosztów leczenia, ratownictwa i transportu (KL). Zakres ubezpieczenia obejmuje:

  1. dla kosztów leczenia (KL) 15 000  EUR;
  2. dla NNW 3 000 EUR;
  3. dla bagażu 300 EUR.

Zgłaszający zobowiązuje się do poinformowania wszystkich Uczestników Imprezy o treści niniejszego punktu.

Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia według własnego uznania.

Zasady przetwarzania danych osobowych