tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Sport, kultura i rekreacja Wydarzenia organizowane przez inne podmioty
PULS SŁOWA - KONKURS POETYCKO-PROZATORSKI dla lekarzy i lekarzy dentystów !

PULS SŁOWA - KONKURS POETYCKO-PROZATORSKI dla lekarzy i lekarzy dentystów !