tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL POMOC DLA UKRAINY Pomoc dla uchodźców w zakresie przygotowania i wydawania dokumentów przez notariuszy

Pomoc dla uchodźców w zakresie przygotowania i wydawania dokumentów przez notariuszy

W związku z obecną sytuacją na Ukrainie, notariusze będący członkami samorządu notarialnego Izby Notarialnej w Szczecinie obejmującego właściwość Sądu Apelacyjnego w Szczecinie tj. województwo zachodniopomorskie i część województwa lubuskiego deklarują wszelką pomoc w zakresie przygotowania i wydawania potrzebnych dla uchodźców dokumentów tj. pełnomocnictw, zapisów windykacyjnych, poświadczania podpisów pod wszelkimi oświadczeniami, deklaracjami czy wnioskami oraz wykonywania kopii wierzytylenych przedłożonych dokumentów oraz innych niezbędnych dla uchodźców z Ukrainy.

Kontaktować się można bezpośrednio z notariuszami mającymi siedzibę kancelarii notarialnej na terenie właściwości sądów okręgowych obejmujących właściwość Sądu Apelacyjnego w Szczecinie lub bezpośrednio z Izbą Notarialną w Szczecinie pod nr telefonów:
- 91 487 69 83,
- 91 487 69 39,
- e-mail: rada@izbanotarialna.szczecin.pl,

która wskaże notariuszy świadczących taką pomoc bez wynagrodzenia oraz w soboty, niedziele i święta w zależności od potrzeb.