tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL POMOC DLA UKRAINY Kursy online z języka polskiego dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy

Kursy online z języka polskiego dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy

Kierownika Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej informuje, iż program organizowanych przez ODZ NIL kursów z języka ukraińskiego dla polskich lekarzy i języka polskiego dla ukraińskich lekarzy-uchodźców z końcem czerwca 2022 roku dobiega końca.