tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL POMOC DLA UKRAINY Kursy online z języka polskiego dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy

Kursy online z języka polskiego dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy

KURSY ONLINE

Informujemy, że Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej planuje zorganizować kursy online z języka polskiego dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy, który przekroczyli granicę po 23 lutego 2022 r., w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Każdy lekarz i lekarz dentysta z Ukrainy, który posiada uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty (dyplom lekarza) oraz przekroczył granicę po 23.02.2022 r. i posiada dokument potwierdzający datę wjazdu na teren Rzeczypospolitej Polskiej, może skorzystać z kursu organizowanego przez ODZ NIL.

W tym celu prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Do formularza prosimy dołączyć  kopię dyplomu oraz Oświadczenie dla obywatela Ukrainy, który przekroczył granicę po 23.02.2022r. (prosimy o jego wydrukowanie, podpisanie i dołączenie do formularza)

WAŻNE!!

Osoby, które nie dołączą kopii dyplomu i oświadczenia do formularza prosimy o dostarczenie dokumentów do biura OIL w Szczecinie ul. Wieniawskiego 23, 71-130 Szczecin

 

Kursy z języka polskiego dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy

*pola obowiązkowe

Pole jest wymagane
Wyślij