tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL POMOC DLA UKRAINY Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce

Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce

Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce.

W kwestii lekarzy i lekarzy dentystów, resort rozróżnia trzy sposoby ubiegania się o zgodę Ministra Zdrowia na pracę w Polsce w zależności od posiadanego wykształcenia, znajomości języka polskiego i posiadanych dokumentów.

Więcej: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-zasad-zatrudnienia-personelu-medycznego-z-ukrainy-w-polsce