tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL POMOC DLA UKRAINY Informacja dot. ubezpieczenia OC obowiązkowego i dobrowolnego w zakresie udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń medycznych cudzoziemcom oraz osobom mającym statu uchodźcy

Informacja dot. ubezpieczenia OC obowiązkowego i dobrowolnego w zakresie udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń medycznych cudzoziemcom oraz osobom mającym statu uchodźcy

Ubezpieczenie OC obowiązkowe podmiotu leczniczego lub praktyki zawodowej Lekarza i Lekarza Dentysty obejmuje odpowiedzialnośc za udzielanie bądź zaniechanie udzielania śwoadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom - również cudzoziemcom oraz osobom mającym status uchodźcy wojennego , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawnie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Lekarze i Lekarze Dentyści nie posiadający praktyk, którzy nie mają obowiązku posiadania polisy OC, ale zakupili w TU INTER Polska S.A. ubezpieczenie OC dobrowolne w wariancie B, obejmujące zakresem udzielanie bądź zaniechanie udzielania świadczeń zdrowotnych, również posiadają ochronę ubezpieczeniową w przypadku szkód wyrządzonych pocjentom będącym cudzoziemcami lub mającym status uchodźcy wojennego.