tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Ogłoszenia Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych znak: OIL-Sz/S/AN/214/3/2020

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych znak: OIL-Sz/S/AN/214/3/2020