tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Ogłoszenia Zapytanie ofertowe na serwer dla OIL w Szczecinie

Zapytanie ofertowe na serwer dla OIL w Szczecinie

 

Zapytanie ofertowe na serwer dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
wraz ze szczegółową konfiguracją zamówienia (do pobrania)

Termin składania ofert upływa w dniu 10.11.2020 r. o godz. 15.30.
(decyduje data wpływu oferty do OIL w Szczecinie).