tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Ogłoszenia Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zlecenia polegającego na przygotowaniu do druku (opracowanie graficzne, obróbka zdjęć oraz skład), druk oraz dostawę Biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie „VOX MEDICI”

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zlecenia polegającego na przygotowaniu do druku (opracowanie graficzne, obróbka zdjęć oraz skład), druk oraz dostawę Biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie „VOX MEDICI”

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zlecenia polegającego na przygotowaniu do druku (opracowanie graficzne, obróbka zdjęć oraz skład), druk oraz dostawę Biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie „VOX MEDICI”

OCZEKIWANIA:

 1. Redakcja techniczna (skład) Biuletynu;
 2. Korekta językowa Biuletynu;
 3. Nakład 6100 sztuk egzemplarzy – planowana liczba numerów do końca roku  4;
 4. Druk czasopisma o formacie 204x 280 mm – format po złożeniu gazety;
 5. Ilość stron: min. 50;
 6. Proponowana technika druku : offset;
 7. Surowiec:

- środek – papier LETTERHEAD CONQUEROR CONTOUR, Conqueror CX22 (satynowy), CX22 biały jasny 120G;

- okładka (cztery strony) – papier LETTERHEAD CONQUEROR CONTOUR, Conqueror CX22 (satynowy), CX22 biały jasny 320g, matowa folia po całości i miejscowy lakier UV (okładka przednia);

 1. Oprawa: szycie po całości lub klejenie do grzbietu;
 2. Dostawa:

a) do wybranego kolportera na terenie Polski wskazanego przez Zamawiającego;

b) do siedziby Zamawiającego;

przy czym każdorazowo Zamawiający wskaże Wykonawcy liczbę wydrukowanych egzemplarzy kolejnych numerów biuletynu, jaką należy przesłać do miejsca kolportażu określonego w punkcie a), i jaką liczbę egzemplarzy przesłać do siedziby Zamawiającego. Wydrukowane egzemplarze kolejnych numerów biuletynu mają być zapakowane i zabezpieczone przed zniszczeniem.

 

Termin realizacji  zamówienia: do uzgodnienia

Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę i adres Oferenta
 2. Dokumenty formalno-prawne Oferenta (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS, upoważnienie w przypadku występowania w imieniu oferenta (dot. osoby wskazanej do kontaktu ze strony Oferenta),
 3. Ofertę cenową,
 4. Referencje od kontrahentów, z którymi współpracował oferent,
 5. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w branży drukarskiej.

 

Oferty w zamkniętych kopertach proszę składać na adres: Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Wieniawskiego 23, 71-130 Szczecin z dopiskiem „OFERTA usługi Drukarni” i/lub drogą mailową, z dopiskiem w temacie „OFERTA usługi Drukarni” na adres: biuro@oil.szczecin.pl
 do dnia 20 maja 2022 r.

 

Pytania do zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail: lesniowska@oil.szczecin.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt oferentów. O ewentualnym wybraniu oferty Zamawiający poinformuje poprzez złożenie zamówienia.