tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Ogłoszenia Warunki publikacji ogłoszeń i reklam

Warunki publikacji ogłoszeń i reklam

 1. Na stronie głównej witryny internetowej www.oil.szczecin.pl mogą być zamieszczane reklamy w formie bannera. Koszt miesięcznej prezentacji bannera ustala się na kwotę 1000,00 zł.
 2. Ogłoszenia i reklamy mogą być publikowane w podstronach „Ogłoszenia”. Koszt miesięcznej prezentacji takiego ogłoszenia lub reklamy ustala się na kwotę 100,00 zł.
 3. Opłaty, o których mowa w ust 1 i 2 zmieniają się proporcjonalnie w zależności od zamówionego czasu edycji.
 4. Ewentualne rabaty w przypadku dłuższych niż 1 miesiąc prezentacji ustalane są każdorazowo z Prezesem ORL w Szczecinie.
 5. Warunkiem zamieszczenia płatnego ogłoszenia lub reklamy jest zapłata należności z góry.
 6. Bezpłatnie publikowane są zlecane w wersji elektronicznej w formacie doc. lub pdf:
  1. ogłoszenia o treści zawodowej, zlecane przez lekarzy lub lekarzy dentystów – członków OIL w Szczecinie,
  2. ogłoszenia o wolnych miejscach pracy dla lekarzy / lekarzy dentystów, zlecane przez podmioty lecznicze,
  3. oferty nieodpłatnych szkoleń dla lekarzy / lekarzy dentystów,
  4. ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich lekarzy / lekarzy dentystów,
  5. inne, których prezentacja jest w interesie samorządu lekarskiego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prezes ORL w Szczecinie.
 7. W szczególnych przypadkach Prezes ORL w Szczecinie może podjąć decyzje o bezpłatnym opublikowaniu ogłoszenia lub reklamy.
 8. OIL w Szczecinie zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklamy lub ogłoszenia bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie że są one sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, interesem środowiska lekarskiego lub OIL w Szczecinie bądź naruszają prawa osób trzecich. Decyzje w powyższej sprawie podejmuje Prezes ORL w Szczecinie, który w razie wątpliwości może przekazać sprawę pod obrady Prezydium ORL w Szczecinie.
 9. Zlecający publikacje ogłoszenia lub reklamy może odwołać zamówienia na emisję składając OIL odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej. Opłata uiszczona za dany miesiąc nie podlega wówczas zwrotowi.
 10. OIL w Szczecinie nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zamieszczanych zgodnie z żądaniem zlecającego.