tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Ogłoszenia OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko ds. organizacyjnych – 1 etat

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko ds. organizacyjnych – 1 etat

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA w Szczecinie
71-130 Szczecin ul. Wieniawskiego 23  

 

poszukujemy kandydata na stanowisko Specjalisty ds. organizacyjnych – 1 etat

 

Czym będziesz się zajmować:

Osoba na tym stanowisku m. in.:

 

 • przygotowuje i obsługuje posiedzenia Prezydium oraz Okręgowej Rady Lekarskiej,
 • prowadzi postępowania dotyczące zlecania usług i dokonywania zakupów (rozeznanie rynku, przedkładanie ofert do akceptacji, przygotowywanie projektów umów),
 • obsługuje Komisję ds. Kultury, Sportu i Rekreacji,
 • odpowiada za organizację różnego rodzaju wydarzeń, których inicjatorem jest OIL w Szczecinie,
 • współpracuje z Dyrektorem Biura w zakresie obsługi Okręgowej Komisji Wyborczej oraz organizacji wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz organizacji sprawozdawczo – wyborczych okręgowych zjazdów lekarzy,
 • obsługuje komisje konkursowe na stanowiska ordynatorów.


Kogo poszukijemy:

Potrzebne Ci będą (wymagania niezbędne):

 • wykształcenie wyższe (najchętniej administracyjne, ekonomiczne, z zakresu zarządzania),
 • znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania izb lekarskich,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy, systematyczność, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • inicjatywa w działaniu,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,
 • dyspozycyjność,
 • kreatywność.


Co oferujemy:

 • terminowo wypłacane wynagrodzenie,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • możliwość rozwoju zawodowego.


Warunki pracy:

 • charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,
  Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,
  Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym w budynku Izby.


Niezbędne dokumenty:

Twoja aplikacja musi zawierać:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik nr 1).

 

 

Aplikuj do: 21 pażdziernika 2022

Dokumenty dostarcz do siedziby Izby osobiście lub wyślij na adres:  Okręgowa Izba Lekarska ul. Wieniawskiego 23, 71 - 130 Szczecin z dopiskiem: "oferta zatrudnienia"

 


 

ETAP 1 - Złożenie oferty przez kandydata

ETAP 2 – Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu, kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.

ETAP 3 – Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem, dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.

ETAP 4 – rozmowa kwalifikacyjna.

ETAP 5 - Finalna decyzja i informacja zwrotna, kontakt telefoniczny z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia

Nasza instytucja jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 23, 71-130 Szczecin, tel. kontaktowy: 91 487 49 36 (centrala);
e-mail:biuro@oil.szczecin.pl. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie www.oil.szczecin.pl w zakładce zasady przetwarzania danych osobowych