tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Ogłoszenia Konkurs ofert na realizację szkoleń z zakresu psychologii dla lekarzy i lekarzy dentystów

Konkurs ofert na realizację szkoleń z zakresu psychologii dla lekarzy i lekarzy dentystów

Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego ORL w Szczecinie
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację szkoleń z zakresu psychologii dla lekarzy i lekarzy dentystów z następujących tematów:

1) Komunikacja z pacjentem;

2) Przekazywanie złych informacji;

3) Radzenie sobie ze stresem i wypalenie zawodowe.

W ofercie prosimy uwzględnić warunki finansowe, proponowany program ramowy szkolenia oraz szacowany czas potrzebny na jego realizację.

Oferty w ramach ww. konkursu można składać do końca listopada (tj. 30.11.2022 r.) pod adresem email: biuro@oil.szczecin.pl.