tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

Zapotrzebowanie na maski FFP2

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie otrzymała od Fundacji Lekarze Lekarzom przy NRL kolejną partię środków ochrony osobistej – maski FFP2 z przeznaczeniem dla lekarzy i lekarzy dentystów. Będą one nieodpłatnie dystrybuowane wśród członków OIL w Szczecinie.

Tym razem chcielibyśmy szczególnie obdarować lekarzy POZ i lekarzy specjalistów pracujących w AOS, którzy nie realizują świadczeń wyłącznie w formie teleporady. Zainteresowanych tą formą wsparcia prosimy o przesłanie zgłoszenia zapotrzebowania poprzez poniższy formularz.

Zapotrzebowanie mogą zgłaszać wszyscy aktywni zawodowo lekarze i lekarze dentyści.

Jednocześnie informujemy, że ilość otrzymanych środków jest ograniczona. Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji jest to nadal kropla w morzu potrzeb, tym bardziej prosimy o przemyślane zgłoszenia. O liczbie środków przyznanych 1 osobie zadecyduje liczba i kolejność zgłoszeń.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 sierpnia 2020 r.

Odbiór środków będzie możliwy wyłącznie w siedzibie OIL na ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 w Szczecinie.

O terminie odbioru poinformujemy Państwa mailowo na adres wskazany w formularzu (prosimy o dokładne wprowadzanie danych kontaktowych). Nieodebranie środków we wskazanym terminie traktowane będzie jako odstąpienie od zgłoszonego zapotrzebowania i spowoduje przekazanie środków innym potrzebującym.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem OIL w Szczecinie e- mail biuro@oil.szczecin.pl