tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL KORONAWIRUS - inicjatywy OIL w Szczecinie Mieszkanie dla lekarza - zgłoszenie oferty mieszkania

Mieszkanie dla lekarza - zgłoszenie oferty mieszkania

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie poszukuje mieszkań dla lekarzy, którzy zmuszeni są na czas epidemii wyprowadzić się z domu, by po dyżurach nie wracać do swoich rodzin.
Jeśli masz wolne mieszkanie i chcesz je udostępnić wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy.
Jeśli masz pytania napisz lub zadzwoń do OIL w Szczecinie
biuro@oil.szczecin.pl , tel. 91 48 74 936
Pomóżmy lekarzom w tym szczególnym czasie!

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez OIL

 

Formularz zgłoszeniowy dla osoby deklarującej użyczenie mieszkanie dla członka OIL w Szczecinie

I OŚWIADCZENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
/inicjatywa OIL pn. poszukujemy mieszkań dla lekarzy/

Ja, niżej podpisany/a na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz w związku art. 5 ust. 14) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich:

Oświadczam, że:

Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Wyślij