tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL KORONAWIRUS - inicjatywy OIL w Szczecinie Lekarz - zgłoszenie potrzeby pomocy w czynnościach dnia codziennego

Lekarz - zgłoszenie potrzeby pomocy w czynnościach dnia codziennego

Jeśli pracujesz na pierwszej linii frontu walki z epidemią COVID-19 albo z innych przyczyn
potrzebujesz pomocy przy czynnościach dnia codziennego
(zrobienie zakupów, opieka nad dziećmi i pomoc w lekcjach, opieka nad zwierzętami)
zgłoś się do Izby.

Aktualnie jesteśmy na etapie pozyskiwania informacji od osób, które chciałyby pomóc lekarzom.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy biuro@oil.szczecin.pl i telefoniczny z biurem OIL – tel. 91 4874936.

Informacja na jakich zasadach OIL w Szczecinie będzie przetwarzać Państwa dane osobowe

Formularz zgłoszeniowy dla członka OIL w Szczecine chcącego otrzymać pomoc w zakresach wymienionych poniżej

I OŚWIADCZENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
/inicjatywa pn. Pomoc dla lekarzy przy czynnościach dnia codziennego/

Ja, niżej podpisany/a na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz w związku art. 5 ust. 14) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich:

Oświadczam, że:

Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Wyślij