tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Aktualności INFORMACJA W SPRAWIE WYROKU W SPRAWIE Z POWÓDZTWA NFZ PRZECIWKO LEKARZOWI CZŁONKOWI OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

INFORMACJA W SPRAWIE WYROKU W SPRAWIE Z POWÓDZTWA NFZ PRZECIWKO LEKARZOWI CZŁONKOWI OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

dodano 8 kwietnia 2015

W dniu 7 kwietnia 2015 r., po przeprowadzeniu przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie rozprawy, Sąd wydał pierwszy wyrok w sprawie z powództwa Narodowego Funduszu Zdrowia przeciwko lekarzowi członkowi Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, reprezentowanemu przez radcę prawnego OIL w Szczecinie,  w sprawie o zapłatę odszkodowania z tytułu wystawiania recept na leki refundowane w okresie 2012 r., tj. w okresie, w którym lekarz - zdaniem NFZ - nie posiadał umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane.
Wyrokiem tym Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie oddalił powództwo NFZ w całości oraz zasądził na rzecz pozwanego lekarza zwrot kosztów postępowania.
Wyrok ten wprawdzie nie jest jeszcze prawomocny, niemniej w pełni należy poprzeć argumenty Sądu uzasadniające jego treść.
W uzasadnieniu ustnym treści wyroku Sąd podkreślił m.in., iż Narodowy Fundusz Zdrowia kierując sprawę do sądu zupełnie pominął, niezwykle ważny w tych okolicznościach element - jakim jest uprawnienie pacjenta do uzyskania danego leku objętego refundacją. Sąd podkreślił, iż lekarz nie uzyskał żadnej korzyści wystawiając receptę na lek refundowany, którą następnie zrealizował pacjent. Istotną okolicznością, jak podkreślił Sąd orzekający, był fakt, iż NFZ nie wykazał, iż poniósł jakąkolwiek szkodę w związku z dokonaną przez lekarza preskrypcją leków refundowanych. W celu wykazania tych okoliczności, konieczne byłoby bowiem udowodnienie, iż osoby, które otrzymały dane leki nie były do tego uprawnione. Ciężar dowodowy w tym zakresie nie może być natomiast przerzucany na lekarza.

Maria Rachwał-Frankowska
radca prawny OIL w Szczecinie

« wróć do listy wszystkich aktualności