tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Aktualności Obowiązki sprawozdawcze praktyk lekarskich na rzecz statystyki publicznej

Obowiązki sprawozdawcze praktyk lekarskich na rzecz statystyki publicznej

dodano 17 stycznia 2022

Informacja dla praktyk lekarskich z województwa zachodniopomorskiego

Realizując zadania na rzecz Wojewody Zachodniopomorskiego Urząd Statystyczny w Krakowie zbiera i analizuje sprawozdania o symbolu MZ.
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955, z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2062 z późn. zm.) - dział 1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia. Przekazane dane objęte są tajemnicą statystyczną, a w opracowaniach stosowana jest nieidentyfikowalność danych jednostkowych.

Od roku 2022 obowiązkiem sprawozdawczym są objęte wszystkie praktyki zawodowe niezależnie od kodu w księdze rejestrowej.

Szczegóły dotyczące rodzajów formularzy, które dana praktyka powinna wypełnić oraz terminów
przekazania przedstawia poniższa tabela.

 

Na stronach internetowych Centrum e-Zdrowia dostępne są:
· formularze statystyczne oraz instrukcje wypełniania druków:
https://www.cez.gov.pl/projekty/statystyka/formularze/
· program do elektronicznego przesyłania danych - System Statystyki w Ochronie Zdrowia:
https://www.cez.gov.pl/projekty/statystyka/ssoz/
Do przekazania danych w formie elektronicznej w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta użytkownika. W celu założenia konta należy przejść przez proces rejestracji, który jest uruchamiany przez wybranie linku Zarejestruj znajdującego się na stronie logowania do SSOZ.

Po przekazaniu formy elektronicznej nie należy przesyłać wersji papierowej.

Wszelkie pytania na temat wypełniania sprawozdań należy kierować do pracowników Urzędu
Statystycznego w Krakowie:

Adres do korespondencji:
Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. K. Wyki 3, 31-223 Kraków.
Obowiązek statystyczny realizowany jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w statystyce publicznej są dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego http://stat.gov.pl/rodo/.

 

« wróć do listy wszystkich aktualności