tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Aktualności WYBORY – IX kadencja

WYBORY – IX kadencja

dodano 30 września 2021

W dniu 29 września 2021r. Okręgowa Komisja Wyborcza w Szczecinie zatwierdziła listy kandydatów na delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych. Wykaz kandydatów z podziałem na poszczególne rejony wyborcze został opublikowany w biuletynie informacji publicznej OIL w Szczecinie https://www.oil.szczecin.pl/bip/208/lista-kandydatow oraz udostępniony w siedzibie Izby.

OKW przystąpiła do organizowania wyborów w poszczególnych rejonach wyborczych.

Do każdego wyborcy wysłany zostanie na adres korespondencyjny list zawierający:

  • zawiadomienie o miejscu i terminie, okresie oraz sposobie głosowania w rejonie wyborczym,
  • instrukcję dotyczącą głosowania korespondencyjnego,
  • kartę do głosowania,
  • dwie koperty do przesłania głosu drogą korespondencyjną (nieoznakowaną – wewnętrzną oraz zewnętrzną),
  • wskazanie adresu strony internetowej zawierającej dodatkowe informacje o kandydatach.


Możliwości głosowania:

1. korespondencyjnie – wysłanie karty do głosowania na adres OKW w terminie wskazanym w zawiadomieniu

albo

2. osobiście – oddanie głosu w lokalu wyborczym w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu.

 

Okręgowa Komisja Wyborcza rekomenduje głosowanie w drodze korespondencyjnej, które jest równoważne z głosowaniem osobistym. Członek rejonu wyborczego, który nie zagłosuje korespondencyjnie, może oddać głos osobiście w dniu wyborów w lokalu wyborczym. Głosowanie przeprowadza i ustala jego wyniki komisja skrutacyjna powołana przez Przewodniczącego OKW. Wybory w rejonie będą ważne, gdy zagłosuje co najmniej 20% ogólnej liczby członków rejonu.

Wykaz kandydatów publikujemy poniżej.

 

lek. Wiesław Kupiński

Przewodniczący OKW w Szczecinie

 

LISTA KANDYDATÓW NA DELEGATÓW IX KADENCJA - LEKARZE

LISTA KANDYDATÓW NA DELEGATÓW IX KADENCJA - LEKARZE DENTYŚCI

 

 

« wróć do listy wszystkich aktualności