tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Aktualności Zwalczanie agresji wobec lekarzy zaangażowanych w program szczepień przeciwko COVID-19 – Pismo Prokuratury Krajowej

Zwalczanie agresji wobec lekarzy zaangażowanych w program szczepień przeciwko COVID-19 – Pismo Prokuratury Krajowej

dodano 22 września 2021

W ostatnich miesiącach obserwujemy wzmożoną agresję wobec lekarzy i innych osób zaangażowanych w ochronę zdrowia.

Reakcja organów ścigania nie była dotychczas zadowalająca, uznawano, że interes społeczny nie przemawia za wszczynaniem postępowań karnych z urzędu, a tym samym nie ma podstaw, aby prokuratura angażowała się w ściganie sprawców tych czynów. W rezultacie sprawcy czynu i kierowanie przeciwko niemu aktu oskarżenia pozostawiono prywatnej inicjatywnie pokrzywdzonego lekarza.

Naczelna Rada Lekarska skierowała Apel z dn. 25.08.2021r. do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji domagając się podjęcia stanowczych kroków prawnych wobec osób, które dopuszczają się czynów zabronionych wobec lekarzy i lekarzy dentystów zaangażowanych w promocję i realizację Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. W ww. sprawie do Premiera i Ministra Zdrowia wystąpił również Prezes NRL.

W odpowiedzi na Apel Prokuratura Krajowa poinformowała pismem z dnia 26.08.2021r., że należy spodziewać się istotnych zmian w podejściu prokuratury w kierunku przez nas oczekiwanym, co powinno wzmocnić sytuację lekarzy zgłaszających fakt popełniania na ich szkodę przestępstwa. Cieszy szczególnie to, że Prokuratura Krajowa rozesłała do prokuratorów regionalnych na terenie całego kraju instrukcję, aby w sprawach dotyczących zniesławienia lekarzy zaangażowanych w program szczepień przeciwko COVID-19 interes społeczny czynił regułę, co uzasadnia prowadzenie w takich sprawach postępowań karnych z urzędu, a nie jako przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego.

PISMO PROKURATURY KRAJOWEJ – ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO

« wróć do listy wszystkich aktualności