tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Aktualności Komunikat ws. części ustnej Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2020 r.

Komunikat ws. części ustnej Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2020 r.

dodano 14 lipca 2020

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 21.05.2020 r. ws. wznowienia Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych (PES) dla lekarzy i lekarzy dentystów informujemy, że „projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu” (nr w wykazie prac Rady Ministrów: UD 100) został przyjęty przez Radę Ministrów i zostanie skierowany do Sejmu. Wspomniany projekt ustawy przewiduje, że jeżeli w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przeprowadzenie egzaminu testowego albo ustnego PES nie będzie możliwe ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w tym egzaminie, minister właściwy do spraw zdrowia może, w trakcie sesji egzaminacyjnej, podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminu testowego albo ustnego PES w danej dziedzinie w tej sesji z zachowaniem wyłącznie jednej z form egzaminu PES. Komunikat o odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminu testowego albo ustnego PES zamieszcza się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie internetowej CEM.

W związku z trwającym stanem epidemii, biorąc pod uwagę apele środowiska lekarskiego w sprawie odstąpienia od egzaminów ustnych PES w sesji wiosennej 2020 r. Minister Zdrowia informuje, że po wejściu w życie wyżej wspomnianej ustawy zamierza skorzystać z  uprawnienia do odstąpienia od przeprowadzenia egzaminu ustnego PES.  

Należy jednak podkreślić, że wiążącą decyzję w sprawie odstąpienia od egzaminów ustnych PES Minister Zdrowia będzie mógł podjąć dopiero po wejściu w życie „ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu” i dopiero wtedy lekarze i lekarze dentyści, którzy po dniu 13 marca 2020 r. złożyli z wynikiem pozytywnym część testową PES, będą mogli otrzymać dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty. Przewiduje się, że wyżej wspomniana ustawa wejdzie w życie na początku sierpnia 2020 r. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-czesci-ustnej-panstwowych-egzaminow-specjalizacyjnych-w-sesji-wiosennej-2020-r

 

« wróć do listy wszystkich aktualności