tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Aktualności Stanowisko Prezydium ORL w Szczecinie w/s materiałów medialnych dotyczących Prof. Tomasza Grodzkiego

Stanowisko Prezydium ORL w Szczecinie w/s materiałów medialnych dotyczących Prof. Tomasza Grodzkiego

dodano 9 stycznia 2020

W związku z ilością i treścią pojawiających się w ostatnim czasie w mediach informacji odnoszących się do osoby Prof. dr hab. n. med. Tomasza Grodzkiego – członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, sugerujących przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2020r. podjęło stanowisko, w którym wyraziło zaniepokojenie zaistniałą sytuacją  i stanowczy sprzeciw wobec szkalowania dobrego imienia Prof. Tomasza Grodzkiego.


Pełna treść stanowiska do pobrania:

STANOWISKO

Jednocześnie informujemy, że członkowie OIL w Szczecinie mogą wyrazić chęć poparcia stanowiska przyjętego przez Prezydium ORL w Szczecinie, wpisując się na załączoną listę poparcia. Wypełnione tabele prosimy odesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby OIL w Szczecinie. Listy poparcia dostępne są również w sekretariacie Izby.

Lista poparcia

Zasady przetwarzania danych osobowych

 

« wróć do listy wszystkich aktualności