tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Aktualności E-recepty – komunikat dla lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki lekarskie !!!

E-recepty – komunikat dla lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki lekarskie !!!

dodano 27 listopada 2019

Komisja ds. Rejestracji Praktyk Prywatnych informuje, że od 8 stycznia 2020r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania e-recepty.

W związku z powyższym lekarze oraz lekarze dentyści wykonujący działalność leczniczą w formie praktyk zawodowych, którzy nie zgłosili w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie aktualnych miejsc wykonywania praktyki i nie zaktualizowali wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Okręgową Radę Lekarską w Szczecinie, mogą to zrobić w tym roku do 17 grudnia 2019 roku.

Powyższe podyktowane jest kalendarzem posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie i jej Prezydium, zgodnie z którym posiedzenia odbędą się 4 i 18 grudnia oraz 8 stycznia.

Po wyznaczonym terminie nie będzie możliwe wystawienie e-recepty na adres udzielanych świadczeń nie zgłoszony do ww. rejestru.

Prosimy o składanie wniosków w formie elektronicznej (instrukcja na stronie internetowej OIL w Szczecinie w zakładce
Załatw Sprawy-Praktyki Lekarskie https://www.oil.szczecin.pl/artykul/zalatw-sprawy/praktyki-lekarskie ), najpóźniej do 17 grudnia 2019 roku.

« wróć do listy wszystkich aktualności