tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Aktualności NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, POPRZYJ INICJATYWĘ OBYWATELSKĄ „SZCZEPIMY, BO MYŚLIMY”

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, POPRZYJ INICJATYWĘ OBYWATELSKĄ „SZCZEPIMY, BO MYŚLIMY”

dodano 11 października 2018

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, POPRZYJ INICJATYWĘ OBYWATELSKĄ „SZCZEPIMY, BO MYŚLIMY”

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie w dniu 10 października 2018r. zaapelowało o poparcie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, przygotowanego w ramach inicjatywy obywatelskiej – „Szczepimy, bo myślimy”. (apel do pobrania)

Nie do przyjęcia są postulaty zniesienia obowiązkowych szczepień ochronnych. Przypominamy, że każdy lekarz, lekarz dentysta zobowiązany jest do zapobiegania chorobom i działania zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Przyjmowanie odmiennych postaw jest sprzeczne z Kodeksem Etyki Lekarskiej.

Należy więc wesprzeć każdą inicjatywę zmierzającą do wyegzekwowania obowiązku szczepień ochronnych. Dlatego, aby nie pozostawać bezczynnym apelujemy do Wszystkich członków OIL w Szczecinie o włączenie się  w akcję zbierania podpisów pod projektem ww. ustawy.

Podpis pod inicjatywą obywatelską „Szczepimy, bo myślimy” może złożyć KAŻDY obywatel RP, który ukończył 18rż. i nie ma ograniczonych praw obywatelskich.

Wystarczy wypełnić i złożyć podpis na załączonej tabeli (NIE WPISUJEMY LICZBY PORZĄDKOWEJ) oraz dostarczyć do:

  • siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 71-332 Szczecin ul. M. Skłodowskiej - Curie 11
    albo
  • Adw. Marcin Kostka, 50 - 078 Wrocław ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/3

WAŻNE:
- tabele należy drukować JEDNOSTRONNIE w formacie A4,
- należy wypełnić wszystkie pola w tabeli oprócz liczby porządkowej,
- jeżeli kilka osób ma te same dane, np. adres należy je wpisywać każdorazowo,
- proces pozyskiwania podpisów obywateli popierających projekt podlega rygorom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego  RODO, w związku z tym prosimy Państwa o ochronę  danych osobowych przed przypadkowym, niezgodnym z prawem utraceniem, zmodyfikowaniem lub nieuprawnionym ujawnieniem

do pobrania: plakat , projekt ustawy , tabela podpisów
 

« wróć do listy wszystkich aktualności