tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Aktualności Komunikaty

Komunikaty

2022-08-03 13:26 Marcin Czapp

Zapytanie ofertowe na serwer dla OIL w Szczecinie

2020-10-23 15:11 Marcin Czapp

Zapytanie ofertowe na serwer dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie wraz ze szczegółową konfiguracją zamówienia (do pobrania)
Termin składania ofert upływa w dniu 10.11.2020 r. o godz. 15.30. (decyduje data wpływu oferty do OIL w Szczecinie).

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych znak: OIL-Sz/S/AN/214/3/2020

2020-07-16 16:47 Marcin Czapp

Treść zawiadomienia do pobrania