tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Aktualności Vox Medici

Vox Medici

2014-07-11 16:07 Marcin Czapp

BiuletynOkręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie redaguje zespół w składzie:
Łukasz Tyszler – Redaktor Naczelny
Magda Wiśniewska
Iwona Szydłowska
Mariusz Lipski
Mieczysław Chruściel
Karol Ptak

stale współpracujący z Redakcją:
Halina Pilawska,
Halina Teodorczyk,
Mariusz Pietrzak,
Krzysztof Jach,
Grzegorz Czajkowski,
Wiesław Kupiński

Adres redakcji: Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
71-332 Szczecin
tel.+48(91)48 74 936 wew. 110
e-mail:voxmedici@oil.szczecin.pl.