tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Aktualności Vox Medici

Vox Medici

2020-05-25 11:57 Marcin Czapp

BiuletynOkręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie  VOX MEDICI w VIII kadencji 2018-2022 redaguje zespół w składzie:
Łukasz Tyszler – Redaktor Naczelny
Magda Wiśniewska
Iwona Szydłowska
Halina Teodorczyk,
Adam Kosłowski,
Mariusz Pietrzak
Karol Ptak

stale współpracujący z Redakcją:
Przewodniczący Komisji i Kół problemowych ORL w Szczecinie

Adres redakcji: Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
71-332 Szczecin
tel.+48(91)48 74 936 wew. 110
e-mail:voxmedici@oil.szczecin.pl.