tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Władze, struktura Komisje problemowe

Komisje problemowe

2024-02-16 11:25 Marcin Czapp

Wykaz komisji i stałych i problemowych oraz kół Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji

 1. Komisja Stomatologiczna
  dr n. med. Adam Kozłowski - przewodniczący
 2. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego
  dr n. med. Wojciech Witkiewicz - przewodniczący
 3. Komisja Socjalna
  lek. Magdalena Mączka - przewodnicząca
 4. Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu
  lek. Michał Jarosz - przewodniczący
 5. Komisja ds. Rejestracji Praktyk Lekarskich
  lek. dent. Agnieszka Borowiec - Rybkiewicz - przewodnicząca
 6. Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
  dr n. med. Hubert Bogacki - przewodniczący
 7. Komisja Etyki Lekarskiej
  dr n. med. Zygmunt Niedźwiedź - przewodniczący
 8. Komisja Finansowa
  lek. Jacek Bujko - przewodniczący
 9. Komisja Młodego Lekarza
  lek. Karolina Niedzielska - Podlewska - przewodnicząca
 10. Komisja Historyczna
  lek. Maciej Mrożewski - przewodniczący
 11. Komisja ds. Nieprawidłowości w ochronie zdrowia
  lek. Karol Mierzejewski - przewodniczący
 12. Komisja ds. Lekarzy praktykujących za granicą
  lek. Rafał Krysztopik - przewodniczący
 13. Koło Seniora
  dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska - przewodnicząca