tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Władze, struktura Komisje problemowe

Komisje problemowe

2016-10-14 21:54 Marcin Czapp

Wykaz
komisji i stałych i problemowych oraz kół
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
VIII kadencji

1. Komisja Stomatologiczna
dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler – przewodnicząca

2. Komisja Finansowa
lek. Sławomir Cyprys – przewodniczący

3. Komisja Socjalna
lek. Magdalena Mączka – przewodnicząca

4. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego
dr n. med. Mariusz Pietrzak – przewodniczący

5. Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu 
dr n. med. Adam Kozłowski – przewodniczący

6. Komisja ds. Rejestracji Praktyk Prywatnych 
lek. dent. Beata Urbańska – przewodnicząca

7. Komisja Etyki Lekarskiej
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Sulikowski – przewodniczący

8. Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
dr n. med. Grzegorz Czajkowski – przewodniczący

9. Komisja ds. Kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, Administracją Publiczną i Środowiskami Medycznymi
dr n. med. Zenon Czajkowski – przewodniczący

10. Komisja Młodego Lekarza
lek. Michał Bulsa – przewodniczący

11. Koło Seniora
lek. dent. Halina Teodorczyk - przewodnicząca

12. Koło Historyczne
lek. Maciej Mrożewski - przewodniczący