tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Władze, struktura Okręgowa Komisja Rewizyjna

Okręgowa Komisja Rewizyjna

2022-05-30 19:49 Marcin Czapp

Zgodnie z art. 27 ustawy o izbach lekarskich okręgowa komisja rewizyjna:

  1. kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby,
  2. przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy,
  3. występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.

Wg art. 26 przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.

Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej IX kadencji:

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej - Kinga Malczyk - Matysiak (lek.)

  1. Sylwia Jankowska - Szabłowska (lek.) - Zastępca Przewodniczącej
  2. Katarzyna Kuckiel - Żuk (lek.) - Sekretarz
  3. Maria Spychalska (lek. dent.) - Zastępca Przewodniczącej
  4. Paulina Żukowska (lek.).