tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Władze, struktura Okręgowy Zjazd Lekarzy

Okręgowy Zjazd Lekarzy

2018-06-21 22:06 Marcin Czapp

Zgodnie z art. 21 ustawy o izbach lekarskich najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest okręgowy zjazd lekarzy. W zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb lekarskich poprzez swoich delegatów, a także z głosem doradczym - nie będący delegatami członkowie ustępujących organów okręgowej izby lekarskiej.
Delegatów wybiera się na zebraniach zwołanych w poszczególnych rejonach, obejmujących części obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony ustala okręgowa izba lekarska. Mandat delegata trwa 4 lata.
Wg art. 22 okręgowa rada lekarska zwołuje co roku okręgowy zjazd lekarzy, a co cztery lata - zjazd sprawozdawczo - wyborczy. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy zwołuje :

  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej,
  3. na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
  4. na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby lekarskiej.

Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy powinien być zwołany w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji w porządu alfabetycznym:

Adamiak-Gawlik Wioletta  - lekarz dentysta
Andersz Paweł  - lekarz dentysta
Baraniak Artur  - lekarz
Bąkowska-Cieciórska Irena  - lekarz dentysta
Białek Małgorzata  - lekarz dentysta
Biczysko-Mokosa Agnieszka  - lekarz
Bielewicz Michał  - lekarz
Bilar Marek  - lekarz
Blicharska-Czubara Katarzyna  - lekarz
Bobrek-Lesiakowska Katarzyna  - lekarz
Bogacki Hubert  - lekarz
Borowiec-Rybkiewicz Agnieszka  - lekarz dentysta
Brodowska Agnieszka  - lekarz
Bukiel Krzysztof  - lekarz  - do 20.06.2018. 
Bulsa Michał  - lekarz
Bursa Jarosław  - lekarz
Chruściel Mieczysław  - lekarz
Chudecka-Głaz Anita  - lekarz
Cymbaluk-Płoska Aneta  - lekarz
Cyprys Sławomir  - lekarz
Czajkowski Grzegorz  - lekarz
Czajkowski Zenon  - lekarz
Czyżyk Przemysław  - lekarz
Domańska-Wiktor Maria  - lekarz dentysta
Domański Leszek  - lekarz
Dudka Karolina  - lekarz dentysta
Fabian Wiesława  - lekarz
Gonerko Paweł  - lekarz
Górski Maciej  - lekarz dentysta
Grocholewicz Katarzyna  - lekarz dentysta
Halec Wojciech  - lekarz
Ilnicka-Mądry Maria  - lekarz
Jarosz Konrad  - lekarz
Kaczmarek Wojciech  - lekarz dentysta
Kiedrowska Ewa  - lekarz
Klonek Jakub  - lekarz
Kompf Bogusław  - lekarz
Kordaczuk Michał  - lekarz
Kowalczyk Robert  - lekarz
Kowalewski Bartosz  - lekarz
Kozak Krzysztof  - lekarz
Kozłowski Adam  - lekarz dentysta
Kubisa Bartosz  - lekarz
Kuczak-Wójtowicz Marta  - lekarz
Kupiński Wiesław  - lekarz
Kurowski Michał  - lekarz
Kuźnicka-Hałaburda Lucyna  - lekarz
Lassocińska Krystyna  - lekarz dentysta
Lisak Marcin  - lekarz
Ławniczak Małgorzata  - lekarz
Małecka Iwona  - lekarz dentysta
Marczewski Jędrzej  - lekarz
Markowicz Jan  - lekarz dentysta
Mazurski Ireneusz  - lekarz
Mączka Magdalena  - lekarz
Mokosa Marek  - lekarz
Mrożewski Maciej  - lekarz
Opara Martyna  - lekarz
Osiecka Regina  - lekarz
Piasta Agata  - lekarz dentysta
Piasta Maciej  - lekarz dentysta
Pieńkowska-Machoy Elżbieta  - lekarz
Pietrzak Mariusz  - lekarz
Prowans Piotr  - lekarz
Ptak Karol  - lekarz
Rajewska-Majchrzak Justyna  - lekarz
Rawski Paweł  - lekarz dentysta
Rękawek Krzysztof  - lekarz
Romanowski Maciej  - lekarz
Różański Jacek  - lekarz
Ruchała-Tyszler Agnieszka  - lekarz dentysta
Rybkiewicz Marek  - lekarz
Rzepka Rafał  - lekarz
Sarapak Wiesław  - lekarz
Siadkowska Franciszka  - lekarz
Sieńko Jerzy  - lekarz
Słojewski Marcin  - lekarz
Smolińska Kinga  - lekarz
Sobolewska Ewa  - lekarz dentysta
Sommerfeld Krzysztof  - lekarz
Sulikowski Tadeusz  - lekarz
Szpindor Ewa  - lekarz dentysta
Szumigalska-Kozak Jolanta  - lekarz dentysta
Szydłowska Iwona  - lekarz
Szydłowska Małgorzata  - lekarz dentysta
Szymańska Monika  - lekarz
Szymczak Jerzy  - lekarz dentysta
Szyntor Mateusz  - lekarz
Szyszka-Sommerfeld Liliana  - lekarz dentysta
Talerczyk Małgorzata  - lekarz
Teodorczyk Halina  - lekarz dentysta
Tomasik Małgorzata  - lekarz dentysta
Tomaszewska Ewa  - lekarz dentysta
Trusewicz Matylda  - lekarz dentysta
Tyszler Łukasz  - lekarz dentysta
Urbańska Beata  - lekarz dentysta
Wałęga-Bąk Dorota  - lekarz dentysta
Wąchalska  Elżbieta   - lekarz
Wiatrow Jerzy  - lekarz
Wiatrow Małgorzata  - lekarz
Wiśniewska Magda  - lekarz
Witkiewicz Wojciech  - lekarz
Woźniak Sebastian  - lekarz
Załęska Alina  - lekarz dentysta
Zarzycki Mariusz  - lekarz
Zasieczna-Krzynowek Aneta  - lekarz dentysta
Zeair Samir  - lekarz
Zienkiewicz Marleta  - lekarz
Żukiewicz Agnieszka  - lekarz