tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Władze, struktura Okręgowy Zjazd Lekarzy

Okręgowy Zjazd Lekarzy

2022-05-10 22:12 Marcin Czapp

Zgodnie z art. 21 ustawy o izbach lekarskich najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest okręgowy zjazd lekarzy. W zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb lekarskich poprzez swoich delegatów, a także z głosem doradczym - nie będący delegatami członkowie ustępujących organów okręgowej izby lekarskiej.
Delegatów wybiera się na zebraniach zwołanych w poszczególnych rejonach, obejmujących części obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony ustala okręgowa izba lekarska. Mandat delegata trwa 4 lata.
Wg art. 22 okręgowa rada lekarska zwołuje co roku okręgowy zjazd lekarzy, a co cztery lata - zjazd sprawozdawczo - wyborczy. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy zwołuje :

  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej,
  3. na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
  4. na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby lekarskiej.

Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy powinien być zwołany w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji w porządku alfabetycznym:

Andersz Paweł  - lekarz dentysta
Andrusewicz Wojciech  - lekarz
Bajerowicz Bartosz  - lekarz
Bajerowicz Piotr  - lekarz
Baraniak Artur  - lekarz
Barczak Katarzyna  - lekarz dentysta
Bobrek-Lesiakowska Katarzyna  - lekarz
Bogacki Hubert  - lekarz
Borowiec-Rybkiewicz Agnieszka  - lekarz dentysta
Bujko Jacek  - lekarz
Bulsa Karolina  - lekarz
Bulsa Marek  - lekarz
Bulsa Michał  - lekarz
Bursa Jarosław  - lekarz
Burszewski Piotr  - lekarz
Chaszczowska Anna  - lekarz
Chruściel Mieczysław  - lekarz
Chrzanowski Michał  - lekarz
Ciszewska Jadwiga  - lekarz dentysta
Cymbaluk-Płoska Aneta  - lekarz
Czaja-Bulsa Grażyna  - lekarz
Czajkowski Grzegorz  - lekarz
Czajkowski Zenon  - lekarz
Damljanović-Wacławik Iwona  - lekarz
Danes-Bogacka Urszula  - lekarz
Domańska-Wiktor Maria  - lekarz dentysta
Dziewanowski Krzysztof  - lekarz
Ey-Chmielewska Halina  - lekarz dentysta
Frączak Bogumiła  - lekarz dentysta
Gębala Aneta  - lekarz
Giza Sławomir  - lekarz dentysta
Gonerko Paweł  - lekarz
Górski Maciej  - lekarz dentysta
Gruber Ewa  - lekarz
Grudzińska Ewa  - lekarz
Gryczman Marta  - lekarz
Gziut Hubert  - lekarz
Halec Wojciech  - lekarz
Jach Krzysztof  - lekarz
Jankowska-Szabłowska Sylwia  - lekarz
Janowski Józef  - lekarz
Jarosz Konrad  - lekarz
Jarosz Michał  - lekarz
Jeziorowski Filip  - lekarz
Jeżewski Mateusz  - lekarz
Kabacińska Anna  - lekarz
Kaczmarek Wojciech  - lekarz dentysta
Kaczyńska Kaja  - lekarz
Kalinowska-Pyrgiel Beata  - lekarz
Karpińska Agnieszka  - lekarz
Kawecka Małgorzata  - lekarz
Kiełpiński Zbyszko  - lekarz
Kołban Maciej  - lekarz
Korycka Amelia  - lekarz
Kostrzewska Katarzyna  - lekarz
Kościołek-Olof Ewa  - lekarz
Kościuszkiewicz Jakub  - lekarz
Kowalczyk Małgorzata  - lekarz
Kowalczyk Robert  - lekarz
Kozłowski Adam  - lekarz dentysta
Kozłowski Paweł  - lekarz dentysta
Krysztopik Rafał  - lekarz
Kubicki Marek  - lekarz
Kuckiel-Żuk Katarzyna  - lekarz
Kuźnicka-Hałaburda Lucyna  - lekarz
Lassocińska Krystyna  - lekarz dentysta
Lenarczyk-Tuzinkiewicz Julitta  - lekarz
Lewandowska Ewa  - lekarz
Litwin Piotr  - lekarz dentysta
Machałowski Tomasz  - lekarz
Maciąg Bogumił  - lekarz
Malczyk-Matysiak Kinga  - lekarz
Manowiec Joanna  - lekarz dentysta
Markiewicz Marzena  - lekarz
Markowicz Jan  - lekarz dentysta
Matysiak Aleksander  - lekarz
Mączka Magdalena  - lekarz
Mierzejewski Karol  - lekarz
Milkiewicz Roman  - lekarz
Mokosa Marek  - lekarz
Moskwa-Ziętek Anna  - lekarz
Motyl Krzysztof  - lekarz
Mrożewska Irmina  - lekarz
Mrożewski Maciej  - lekarz
Niedzielska Karolina  - lekarz
Niedźwiedź Zygmunt  - lekarz
Pacewicz Andrzej  - lekarz
Pakulski Cezary  - lekarz
Pawlik Jakub  - lekarz
Pieleszek Andrzej  - lekarz
Pietrzak Mariusz  - lekarz
Piotuch Bernard  - lekarz
Pomianowska Antonina  - lekarz dentysta
Ptak Karol  - lekarz
Puchalska-Niedbał Lidia  - lekarz
Ratajczak Agnieszka  - lekarz
Ratajczak Sławomir  - lekarz
Rawski Paweł  - lekarz dentysta
Rękawek Krzysztof  - lekarz
Romanowski Jerzy  - lekarz
Różański Jacek  - lekarz
Ruchała-Tyszler Agnieszka  - lekarz dentysta
Rutkowska-Szostek Regina  - lekarz
Rybkiewicz Marek  - lekarz
Salabura Agata  - lekarz
Sarapak Wiesław  - lekarz
Siadkowska Franciszka  - lekarz
Siekiera Michał  - lekarz
Sieńko Jerzy  - lekarz
Smok Jolanta  - lekarz dentysta
Smulski Henryk  - lekarz
Sobkiewicz Julia  - lekarz
Spychalska Maria  - lekarz dentysta
Stańczyk Dorota  - lekarz
Sulikowski Tadeusz  - lekarz
Surma Michał  - lekarz
Szczucki Krzysztof  - lekarz
Szewczyk Magdalena  - lekarz dentysta
Szumigalska-Kozak Jolanta  - lekarz dentysta
Szydłowska Małgorzata  - lekarz dentysta
Szymański Sławomir  - lekarz
Szymczak Jerzy  - lekarz dentysta
Szyntor Mateusz  - lekarz
Szyszka-Sommerfeld Liliana  - lekarz dentysta
Teodorczyk Halina  - lekarz dentysta
Treliński Adam  - lekarz
Trybek Grzegorz  - lekarz dentysta
Tyszler Łukasz  - lekarz dentysta
Urbańska Beata  - lekarz dentysta
Walczyk Maria  - lekarz
Walczyk-Siedzielnik Roma  - lekarz
Warda Adam  - lekarz
Wasilewicz Michał  - lekarz
Wiatrow Jerzy  - lekarz
Wiechowska-Kozłowska Anna  - lekarz
Wiśniewska Magda  - lekarz
Witkiewicz Karina  - lekarz
Witkiewicz Wojciech  - lekarz
Wudarska Beata  - lekarz
Zagrodnik Edyta  - lekarz
Załęska Alina  - lekarz dentysta
Zarzycki Mariusz  - lekarz
Zeair Samir  - lekarz
Zienkiewicz Marek  - lekarz
Ziętek Roger  - lekarz
Żukiewicz Agnieszka  - lekarz
Żukowska Paulina  - lekarz
Żyłka Natalia  - lekarz