tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Władze, struktura Osoby

Osoby pełniące kluczowe funkcje w Izbie

2022-05-30 19:43 Marcin Czapp

 

Prezes ORL
dr n. med. Michał Bulsa

 

Zastępcy Prezesa ORL
1. dr n. med. Hubert Bogacki
2. lek.Jacek Bujko
3. dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska

 

Sekretarz ORL
lek. Aleksander Matysiak

 

Zastępca Sekretarza ORL
lek. Karol Mierzejewski

 

Skarbnik ORL
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Trybek

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Marek Rybkiewicz

 

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
prof. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak (lek. dent.)

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
lek. Kinga Malczyk - Matysiak (lek.)

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
dr n. med. Hubert Bogacki