tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Władze, struktura Osoby

Osoby pełniące kluczowe funkcje w Izbie

2018-05-30 14:05 Marcin Czapp

 

Prezes ORL
dr n. med. Magda Wiśniewska

 

Zastępcy Prezesa ORL
1. dr n. med. Krzysztof Rękawek
2. lek. Kupiński Wiesław
3. dr n. med. Łukasz Tyszler

 

Sekretarz ORL
dr n. med. Grzegorz Czajkowski

 

Zastępca Sekretarza ORL
dr n. med. Michał Bielewicz

 

Skarbnik ORL
dr n. med. Maciej Górski.

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
prof. dr hab. n. med. Jacek Różański

 

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
dr n. med. Konrad Jarosz

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
lek. Małgorzata Wiatrow

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
lek. Wiesław Kupiński