tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Władze, struktura Okręgowy Sąd Lekarski

Okręgowy Sąd Lekarski

2022-05-30 19:47 Marcin Czapp

Zgodnie z art. 28 ustawy o izbach lekarskich okręgowy sąd lekarski:

 1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz sprawuje sądownictwo polubowne,
 2. składa roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowemu zjazdowi lekarzy.

Wg art. 26 przewodniczącemu okręgowego sądu lekarskiego służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.

Skład Okręgowego Sądu Lekarskiego IX kadencji:

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego - Bogumiła Frączak (lek. dent.)

 1. Artur Baraniak (lek.)
 2. Marek Bulsa (lek.)
 3. Krzysztof Dziewanowski (lek.) - Wiceprzewodniczący 
 4. Lucyna Kuźnicka – Hałaburda (lek.)
 5. Krystyna Lassocińska (lek. dent.) - Wiceprzewodnicząca
 6. Piotr Litwin (lek. dent.)
 7. Marek Mokosa (lek.)
 8. Cezary Pakulski (lek.)
 9. Sławomir Szymański (lek.)