tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Władze, struktura Okręgowy Sąd Lekarski

Okręgowy Sąd Lekarski

2018-05-30 13:47 Marcin Czapp

Zgodnie z art. 28 ustawy o izbach lekarskich okręgowy sąd lekarski:

 1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz sprawuje sądownictwo polubowne,
 2. składa roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowemu zjazdowi lekarzy.

Wg art. 26 przewodniczącemu okręgowego sądu lekarskiego służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.

Skład Okręgowego Sądu Lekarskiego VIII kadencji:

Przewidniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego - dr n. med. Konrad Jarosz

 1. Artur Baraniak (lek.)
 2. Biczysko – Mokosa Agnieszka (lek.)
 3. Marek Bilar (lek.)
 4. Agnieszka Brodowska (lek.)
 5. Anita Chudecka – Głaz (lek.)
 6. Maria Domańska – Wiktor (lek. dent.) - Zastępca Przewodniczącego
 7. Katarzyna Grocholewicz (lek. dent.)
 8. Robert Kowalczyk (lek.)
 9. Krzysztof Kozak (lek.)
 10. Bartosz Kubisa (lek.)
 11. Ewa Marzec – Lewenstein (lek.) - Zastępca Przewodniczącego
 12. Marek Mokosa (lek.)
 13. Ewa Sobolewska (lek. dent.)
 14. Andrzej Starczewski (lek.)
 15. Halina Teodorczyk (lek. dent.).