tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Władze, struktura Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

2022-07-01 08:04 Marcin Czapp

Zgodnie z art. 29 ustawy o izbach lekarskich okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy.
Wg art. 26 okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.
 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej IX kadencji (2022-2026)
dr n. med. Marek Rybkiewicz

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej