tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Władze, struktura Biuro Izby Biuro

Biuro

2022-10-05 11:37 Marcin Hińcz

ul. Wieniawskiego 23
71-130 Szczecin
e-mail: biuro@oil.szczecin.pl

Telefony

tel.: (91) 487 49 36 - centrala
numery wewnętrzne:

1 - sekretariat, windykacja składek
2 - rejestr praktyk prywatnych
3 - rejestr lekarzy, staż podyplomowy
4 - rejestr lekarzy, staż podyplomowy
5 - VOX MEDICI, konferencje/szkolenia, imprezy kulturalno-sportowe
6 - biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Komisja Bioetyczna
8 - księgowość, kasa, windykacja składek
9 - biuro Okręgowego Sądu Lekarskiego

(91) 487 64 20 - sprawy lekarzy dentystów, rejestr podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy, Koło Seniora

tel.: (91) 487 49 60 - dyrektor biura

 

Rachunki bankowe

ING Bank Ślaski
numery kont: 74 1050 1559 1000 0022 5989 4638
                    98 1050 1559 1000 0022 1716 8034

PEKAO S.A. I O/Szczecin
numer konta: 56 1240 3813 1111 0000 4375 7699

Indywidualne konta bankowe do wpłaty składek członkowskich

►  Generator numerów kont 

 

 

Pracownicy biura

Dyrektor biura:
Michał Włochal

Pracownicy biura:
Małgorzata Amanowicz
Lidia Borkowska
Sylwia Krzysztofik
Marta Mielcarek
Paulina Hajdukiewicz
Agata Baranowska
Agnieszka Falkowska
Szymon Paciorek
Joanna Szawarejko