tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Władze, struktura Okręgowa Komisja Rewizyjna

Okręgowa Komisja Rewizyjna

2018-05-30 13:55 Marcin Czapp

Zgodnie z art. 27 ustawy o izbach lekarskich okręgowa komisja rewizyjna:

  1. kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby,
  2. przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy,
  3. występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.

Wg art. 26 przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.

Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej VIII kadencji:

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej - lek. Małgorzata Wiatrow

  1. Katarzyna Blicharska – Czubara (lek.) - Zastępca Przewodniczącego
  2. Jan Markowicz (lek. dent.) - Zastępca Przewodniczącego
  3. Ewa Kiedrowska (lek.) - Sekretarz
  4. Wiesław Sarapak (lek.)