tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Władze, struktura Komisje problemowe

Komisja socjalna

2004-07-05 20:08 Marcin Czapp
Przewodniczący komisji
Halina Pilawska
członkowie komisji
1. Regina Bidas
2.
Danuta Kowolik
3. Aleksandra Krawczyńska
4. Maria Orlewicz
5.
Elżbieta Pietrzyk
6. Danuta Schimmel-Zapłata
7. Halina Teodorczyk
8.
Henryka Waluszkiewicz

Pracownik biura obsługujący komisję
1.
2.

Wszystkie wersje tego wpisu: